Меню
Вашата количка

Доставка

Доставка:

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат в предвид следното:

1) Доставят се единствено стоките по поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2) Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

- Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка, при наличие на непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на „ Престиж къмпани"ООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

3) Поръчаната стока се доставя чрез куриер – „СПИДИ“ АД

4) При Стандартна доставка на стоката Потребителят заплаща 4,95 лв., с изключение на случаите, описани в точки 8), 9) и 10) по-долу. Стандартната доставка е безплатна за всички поръчки на стойност над 100 лв. Срокът за Стандартна доставка е 2 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката, с изключение на случаите, описани в точка 11).

5) При Експресна доставка на стоката Потребителят заплаща 6,95 лв., с изключение на случаите, описани в точки 8), 9) и 10) по-долу. Срокът за Експресна доставка е 1  работен ден от датата на потвърждаване на поръчката, с изключение на случаите, описани в точка 11).

6) Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

7) Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в поръчката.

8) В случай, че:

- Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график, на посочения адрес за доставка, се оставя известие с телефон на куриера, с когото Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма.

Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. В този случай стойността на доставката (дължимата такса за експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД) обратно до Дружеството, е дължима от Потребителя и се заплаща в срок и по сметка, посочена от Дружеството.

9) В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД.

10) Пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен в потвърдената от Дружеството поръчка, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката, следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД.

В случаите по точки 9) и 10) по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.